Güncelleme tarihi

Bakanlığımızca Geçici Koruma kapsamında çalışma izni verilen yabancıların aynı işyerinde çalışmaya devam edecek olmaları halinde; mevcut çalışma izni bitimine altmış (60) gün kalmasından itibaren ve en geç izin bitim tarihine kadar e-devlet üzerinden çalışma izinleri uygulamasına gidilerek “Geçici Koruma Başvurusu” sekmesinden yabancı kimlik no. girilerek çalışma izin başvurusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.