Güncelleme tarihi

Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sisteminde yaşanılan teknik sorunlar sebebiyle, çalışma izni başvuru sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, 2016 Şubat ayı içerisinde yurtiçinden veya yurtdışından yapılan çalışma izni başvurularında elektronik başvuru ve evrak teslim sürelerine 5 (Beş)  işgünü eklenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.