Nasıl Başvuru Yapılır?

Yazdır

Çalıştırılmak İstenilen Yabancının İkameti İle İlgili Hususlar

 • Türkiye’de İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet izni sahibi olan yabancıların işverenleri Bakanlığımıza online çalışma izni başvurusu yapabilir.

 • Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Bakanlığımıza online çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Gereklilikler
Başvuruya başlamadan önce;

 • Bakanlığımız sisteminde işyeri kaydını oluşturacak olan işyeri SGK e-bildirge kullanıcısının kendi adına elektronik imzası bulunması gerekir.

 • İş sözleşmesi düzenlenir ve her iki tarafça imzalanır. İş sözleşmesi örnekleri sitede mevcuttur. (yurt dışı başvurularda bu sözleşmenin önceden imzalanarak çalışma vizesi talep edilirken Dış temsilciliğimize sunulmuş olması gerekir.)

 • Başvurulara ilişkin tüm işlemler e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılmaktadır.

 • Başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.

 • Başvuru işveren veya bağımsız çalışacak yabancı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr veya https://www.calismaizni.gov.tr) online olarak yapılacaktır.

 • Serbest bölgede çalışmak üzere çalışma izni başvurusu ve süre uzatma başvurusu Ticaret Bakanlığına yapılır. (Geçici koruma kapsamında olanlar hariç)

 • Çalışma izinleri ile ilgili her türlü ayrıntılı bilgiye ve başvuru kılavuzuna sitemizden ulaşılabilir.

Birinci Aşama :
İşveren kaydının oluşturulması

E-izin sisteminde 3 türde işveren kaydı yapılmaktadır.
Ev Hizmetleri İşvereni

(İşverenin T.C. Kimlik Numarası İle)
Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancı

(Yabancının 99’la başlayan Yabancı T.C. Kimlik Numarası ile)
Yeni İş Yeri (Tüm şirketler)

(İş yerinin 26 haneli SGK tescil numarası ile ve SGK e-bildirge kullanıcısı tarafından)

 

İşveren Kaydının Yapılması

İşveren kaydını Ev Hizmetleri işverenleri ve Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak yabancılar, kendi T.C. Kimlik numaraları ve elektronik imzaları ile yapacaklardır.
Yeni İş yeri (Şirketler) kaydı ise iş yerinin SGK da kayıtlı e-bildirge kullanıcısı tarafından ve e-bildirge kullanıcısının kendi elektronik imzası ile yapılacaktır.
İş yeri kaydı için gerekli bilgi ve belgeler sisteme yüklendikten sonra elektronik imza ile tamamlandığı takdirde iş yeri kaydı açılmış olur.

 

İşveren Kaydının Oluşturulması Ekran Görüntüleri

6

İşveren Kaydı Oluşturulması Ekranı - 1

6

İşveren Kaydı Oluşturulması Ekranı - 2

6

İşveren Kaydı Oluşturulması Ekranı - 3

6

İşveren Kaydı Oluşturulması Ekranı - 4

6

İşveren Kaydı Oluşturulması Ekranı - 5

6

İşveren Kaydı Oluşturulması Ekranı - 6

 

İşveren Yönetim Paneli

Ev Hizmetleri ve Esnaf

Ev Hizmetleri işverenleri ve Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak yabancılar kendileri.
Şirketler

Şirket işverenliklerinde ise kaydı açan
e-bildirge yetkilileri.
Admin olmak

‘’Admin’’ kullanıcı olur.
Bu kişiler, işveren yönetim paneline girebilir.
Admin Kullanıcı:

 • İş yeri bilgilerini görebilir ve güncelleyebilir,

 • İş yeri adına yapılmış başvuruların listesini görebilir,

 • İş yeri adına başvuru yapmak üzere üçüncü şahısları T.C. Kimlik numaralarını girerek yetkilendirebilir, verilmiş yetkileri iptal edebilir,

 • İş yeri adına yapılmış başvuruların yetkililerini değiştirebilir.

İkinci Aşama: Çalışma İzni Başvurusu

Önceki ekranlarda anlatıldığı üzere çalışma izni başvurusunun birinci aşaması olan işveren kaydını tamamladıktan sonra, bu işverenlik üzerinden çalıştırılacak yabancı için çalışma izni başvurusu yapmaya başlanılabilir.

E-izin uygulamasına bağlandıktan sonra kullanıcıların sayfaya giriş yaparken kullanacakları e-devlet ve elektronik imza (Webstart) seçenekleri yer alır.

 

 

Başvuru Türleri

 

 • Yurt İçi İlk Başvuru - Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir.

 • Yurt Dışı İlk Başvuru -Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir.

 • Uluslararası Koruma Başvurusu -Ülkemizde uluslararası koruma altında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

 • Geçici Koruma Başvurusu -Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

 • Uzatma Başvurusu -Bakanlığımızdan alınmış devam eden çalışma izninin uzatılması için yapılır. Önceki iznin bitmesinden önceki 2 (iki) aylık sürede yapılması gerekir.