Karadeniz Bölgesi Mevsimlik Tarım İşlerinde Çalışacak Yabancılar

Yazdır

  • Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde, mevsimlik tarım işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancıların çalışma izni muafiyeti almaları zorunludur. 
  • Muafiyet başvuruları ilgili ilçe kaymakamlıklarına yapılır.
  • Çalışma izni muafiyeti kapsamında Gürcistan uyruklu yabancılar bir takvim yılında en fazla 90 (doksan) gün süreyle mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışabilecektir; ancak bu süre yabancıların Türkiye’de yasal kalış süresi (vize/vize muafiyeti süresi, ikamet izni süresi) ile sınırlı olacaktır.

 

Çalışma izni muafiyeti başvurusu iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

  • İlk aşamada,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gürcistan Uyruklu Mevsimlik İşçiler (YUMI-Net) web uygulaması üzerinden istenilen bilgilerin (pasaport/pasaport yerine geçen belge veya ulusal kimlik kartlarında yer alan kimlik bilgileri, varsa yabancı kimlik numaraları, ülkemizde vize/vize muafiyetiyle bulunanlar için ülkeye giriş tarihi, ülkemizde ikamet izni ile bulunanlar için ikamet izni başlangıç-bitiş tarihi) girilerek başvuru formunun tamamlanarak onaylanması ve bu formun bir çıktısının alınması gerekmektedir.
  • İkinci aşamada, Gürcistan uyruklu yabancıların sistem tarafından kendilerine verilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle (vize/vize muafiyetiyle ülkemizde bulunanlar için pasaport veya pasaport yerine geçen belge, ulusal kimlik kartıyla ülkemize giriş yapmış olmaları durumunda ise ulusal kimlik kartı ve hudut kapısınca kendilerine verilen giriş çıkış belgesi, ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancılar için ise pasaport veya pasaport yerine geçen belge ve ikamet izni belgesi) birlikte çalışacakları ilçelerdeki kaymakamlıklara müracaat etmeleri ve kaymakamlıklardan muafiyet kapsamında olduklarını gösterir belgeyi almaları gerekmektedir.