Türk Vatandaşlarına Hasredilen Meslekler

Yazdır

Kanunlarla Türk Vatandaşlarına Hasredilen ve Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

 • Özel Güvenlik Şirketleri İçin Kurucu, Yönetici, Eğitici ile Şirket Tüzel Kişi Ortağının Yetkilendirdiği Temsilciler (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 5. madde)
 • Özel Güvenlik Görevlileri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. madde)
 • Çarşı ve Mahalle Bekçiliği (Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkında Kanun 3. madde)
 • Mali Müşavirlik  (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 4. madde)
 • Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri (Kooperatifler Kanunu 56. madde)
 • Gümrük Müşavir Yardımcısı (Gümrük Kanunu 227. madde)
 • Türkçeden Başka Dille Öğretim Yapan ve Yabancılar Tarafından Açılmış Bulunan Okulların Kurucuları (Özel Öğretim Kanunu 8. madde)
 • Özel Hastanelerde Mesul Müdür (Hususi Hastaneler Kanunu 9. madde)
 • Diş Hekimliği, Hastabakıcı  (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 6. ve 63. madde)
 • Eczacılık  (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 2. madde)
 • Veterinerlik (Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun 2. madde)
 • Uzmanlık Eğitimi Dışında Çalışacak Yabancı Asistanlar (Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 20. madde)
 • Noter (Noterlik Kanunu 7. madde)
 • Hakim ve Savcı (Hakimler ve Savcılar Kanunu 7. madde)
 • Avukat (Avukatlar Kanunu 3. madde)
 • Arabulucu (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 20.madde)
 • Bilirkişi (Bilirkişilik Kanunu 12. madde)
 • Konkordato Komiseri (Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği 4. madde)
 • Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Memuru (Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği 16. madde)
 • Fahri Trafik Müfettişi (Karayolları Trafik Kanun Ek 6. madde)
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü (Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 7. madde)
 • Acente Sorumlusu, Seyahat Acentesi Sorumlusu (Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu 3. madde)
 • Turist Rehberi (Turist Rehberliği Meslek Kanunu 3. madde)
 • Kara Suları Dahilinde Balık, İstiridye, Midye, Sünger, İnci, Mercan İhracı, Dalgıçlık, Arayıcılık, Kılavuzluk, Kaptanlık, Çarkçılık ,Katiplik, Tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu 3. madde)
 • Spor Müşavirleri (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşavirleri Atanma ve Çalıştırma Yönetmeliği 5. madde)
 • Tarım Alanında İş Aracısı (Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 6. madde)
 • Gemi Acente Yetkilisi ve Gemi Acente Personeli (Gemi Acenteleri Yönetmeliği 7. ve 8. madde)
 • Daimî Nezaretçi, Teknik Eleman (Maden Yönetmeliği 124. ve 130. madde)