Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancılar

Yazdır

Uluslararası Koruma Statüleri
 
  • Mülteci
  • İkincil Koruma Sahibi
  • Şartlı Mülteci
  • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi

 

Çalışma İzni Alması Gerekenler

  • Şartlı Mülteci
  • Uluslararası Başvuru Sahibi

 

Çalışma İzni Alması Gerekmeyenler

  • Mülteci
  • İkincil Koruma Statüsü

 

Çalışma İznine Başvuru Şartları

  • Çalışma izni başvurusu uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra yapılabilir.
  • Statülerini gösteren geçerli bir kimlik belgelerinin olması gerekir.